Month: July 2023

NFT คือ เหรียญโทเคนดิจิทัล ที่ทำขึ้นมาเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งทุกอย่างที่แปลงไปอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลย่อมาจาก  Non Fungible Tokensลักษณะเฉพาะตัวคือ ไม่มีอะไรมาทดแทนได้ เพราะมีเอกลักษณ์ ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้...