ประโยชน์ของคริปโตเคอร์เรนซีที่ถูกพูดถึงค่อนข้างมากได้แก่ ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยสูง ความสะดวกรวดเร็วในการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำโดยอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชม. และค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่จะถูกลงเนื่องจากไม่ต้องทำผ่านสถาบันทางการเงินที่อาจจะคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูง (เพราะสถาบันทางการเงินเองก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายอยู่มาก เช่น เงินเดือนพนักงาน และค่าเช่าสำนักงาน) ทำให้คนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีอัตราสูงสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

นอกจากนี้ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมาก “ต้องเล่นคริปโตฯ” คือโอกาสในการได้รับผลตอบแทนในการลงทุนในระดับสูงเพราะเชื่อว่าคริปโตเคอร์เรนซีคือสกุลเงินแห่งอนาคตที่อาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่นกัน

ปัจจุบัน:

  1. การโอนเงินและการชำระเงินที่รวดเร็วและราคาถูก: คริปโตเคอร์เรนซีช่วยให้การโอนเงินระหว่างประเทศและการชำระเงินได้รวดเร็วและในราคาถูกกว่าระบบทางเงินธรรมดา โดยเฉพาะในระหว่างประเทศที่มีค่าธรรมเนียมและความล่าช้าเป็นปัญหา
  2. การเข้าถึงการเงินและบริการทางการเงิน: ในบางที่ประเทศที่มีการเข้าถึงการเงินที่จำกัด คริปโตเคอร์เรนซีอาจช่วยให้คนที่ไม่ได้มีบัญชีธนาคารสามารถใช้บริการการเงินพื้นฐานได้
  3. การลงทุนและธุรกรรมทางการเงิน: คริปโตเคอร์เรนซีเปิดโอกาสใหม่ในการลงทุนและการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งอาจช่วยเพิ่มผลตอบแทนและความหลากหลายในการลงทุน

อนาคต:

  1. ทุนดิจิทัล (Digital Assets) และมูลค่าที่ตราสารด้วยบล็อกเชน: คริปโตเคอร์เรนซีสร้างโอกาสในการสร้างทุนดิจิทัลที่สามารถแสดงถึงสิ่งของและสิทธิ์ต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ นี่อาจเป็นเช่นการที่บล็อกเชนจะใช้เพื่อบันทึกสิทธิ์ทางทรัพย์สินต่างๆ อาทิเช่นทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในทรัพย์สิน และอื่นๆ
  2. การปรับใช้บล็อกเชนในอุตสาหกรรม: บล็อกเชนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิเช่นสุขภาพ, การเคหะ, การจัดการโลจิสติกส์ และอื่นๆ ด้วยการเพิ่มความโปร่งใส ลดการตรวจสอบข้อมูล และเพิ่มความปลอดภัย
  3. การอัตโนมัติและสัญญาอัจฉริยะ: บล็อกเชนเปิดโอกาสในการสร้างสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contracts) ที่สามารถทำงานอัตโนมัติ ไม่มีการกำหนดเจตนา และลดความต้องการในตัวกลาง

อนาคตของคริปโตเคอร์เรนซี

ของมีคมทุกชนิดต่างๆ ก็มีทั้งประโยชน์และโทษ ยิ่งคมมากก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังในการใช้อย่างมาก เช่นเดียวกันกับคริปโตเคอร์เรนซีที่สามารถมองได้ว่าเป็น “ดาบแสนคม” ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องเข้ามากำกับดูแลเพื่อให้สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์มากกว่าโทษจากนวัตกรรมทางการเงินชนิดนี้ อย่างเช่น การกำกับดูแลการโฆษณาสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกคนทราบทั้งประโยชน์และโทษของนวัตกรรมนี้อย่างรอบด้าน การโฆษณาที่อาจจะกระทบกับกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กและเยาวชน การเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนถึงข้อควรระวังต่างๆ โดยเฉพาะความผันผวนของราคาคริปโตเคอร์เรนซี การบริหารความเสี่ยงทางการเงินส่วนบุคคลไม่ให้ใช้เงินทั้งหมดที่มีหรือกู้ยืมเงินมาเล่นคริปโตเคอร์เรนซีจนหมด การประชาสัมพันธ์ข่าวด้านลบของผู้ที่หมดตัวจากคริปโตเคอร์เรนซีให้กว้างขวางเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเสพแต่ข่าวดีเพียงด้านเดียว การบังคับให้ผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนในเหรียญคริปโต การควบคุมดูแลโฆษณาที่ขัดแย้งกับหลักการที่กล่าวข้างต้นโดยเฉพาะโฆษณาที่สื่อว่าการมีความรู้ ความชำนาญ และความเข้าใจในความเสี่ยงของคริปโตเคอร์เรนซีเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น การกำกับดูแลธุรกรรมต่าง ๆ ของคริปโตเคอร์เรนซีที่สามารถสร้างผลเสียมากกว่าผลดีต่อสังคม เช่น การหลอกลวง การโจรกรรมทางดิจิทัล การจงใจ “ปั่นราคา” หรือแม้แต่ผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมจากคริปโตเคอร์เรนซี เพราะเราทุกคนไม่ควร “ประมาท” ถ้าไม่อยากถูกบาดด้วย “ดาบแสนคม”

อนาคตของคริปโตเคอร์เรนซียังคงมีความน่าตื่นตาตื่นใจและมีศักยภาพในหลากหลายด้าน เทคโนโลยีบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรมที่ต่างๆ นี่คือภาพรวมของบางปัจจัยที่อาจจะมีผลต่ออนาคตของคริปโตเคอร์เรนซี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *